کاربری مسکونی

اسفند ۱۲, ۱۳۹۷

چمن مصنوعی مهدکودک

چمن مصنوعی در مهدکودک استفاده از چمن مصنوعی در مهد کودک باعث ایجاد  زیبایی ، طراوت و ایمنی در محیط بازی کودکان میگردد . آنها میتوانند […]
اسفند ۱۲, ۱۳۹۷
چمن مصنوعی روف گاردن

چمن مصنوعی روف گاردن

چمن مصنوعی برای روف گاردن   روف گاردن – بام سبز یا باغ بام راهکاریست هوشمندانه برای افزودن حس خوب طبیعت به محیط کار و زندگی […]
اسفند ۱۲, ۱۳۹۷
چمن مصنوعی بین مزاییک

چمن مصنوعی بین موزاییک

  نصب چمن مصنوعی به شکل باریکه در کف و شیار سنگ   اجرا در فواصل شیارهای کف ، یکی از کاربردهای متفاوت و زیبای چمن […]
اسفند ۱۲, ۱۳۹۷

چمن مصنوعی در خانه و فضای مسکونی

چمن مصنوعی در خانه و فضای مسکونی   ورودی و حیاط خانه یا ساختمان های مسکونی ، فضایی ایده آل برای نصب چمن مصنوعی و تغییر […]